top of page

Uppdrag och meriter

Bildgruppen Prisma Hallstahammars Kulturhus 2023

Bild antagen i RIFO, Riksförbundet Svensk Fotografis Årsbok 2020-2021, jury

Klubbmästare i Bildgruppen Prisma 2017, klubbtävlingar med jurybedömning

Bild antagen i RIFO, Riksförbundet Svensk Fotografi, Årsbok 2019-20, jury

Styrelsemedlem i  Bildgruppen Prisma Hallstahammar 2014-ff

Tackceremonin, utformat diplom, Skogsbranden Västmanland 2014, jury

Carlforsska gymnasiet Västerås, påskutställningar 2004-2009 med personal

Uppdragsutbildning Grafisk Formgivning,1998  KomVux Västerås 

Uppdrag Länsstyrelsen Västmanland 1995

Glasvägg, blyinfattat vägg hos TV-doktorn, "Dr Mikael,"Hallstahammar 2001

Kursplanering Grafiska tecknare-formgivning , Wenströmska gymnasiet 1987

Kursansvarig vid grafisk utbildning Västerås 1987-1995

Marknadsföreningen 1989-1992

Wenströmska gymnasiet Västerås, väggmålningar 1986 

Ett flertal Elevutställningar och projekt i samarbete med Konstmuseet i Västerås , Stadsbiblioteket och Länsmuseet.

Sommarkurs för personal inom ProAros Västerås 1985

Keramikkurs för arbetslösa Västerås 1983

Ledare för frivillig bild för personal och elever på tekniskt gymnasium

Samarbete med konstnär Lena Hultman i särskolans kulturprojekt.

Kulturdag med länets bildlärare på Konstnärernas kollektivverkstad.1987

Läromedel för gymnasiesärskolan Västerås 1985-1990

Styrelseledamot i Mediacenter Västerås 1983-88

Medlem Fotograficentrum Västerås, 1982-85

Ansvarig för KULTURDAGAR på tekniskt gymnasium 1986

Filmprojekt om verkstadsteknisk utbildning 1986

Ordförande i Lergökarna vid Engelbrektsgatan i Västerås, 1983-85

Smedjebackens Kommun 1976, väggdekoration i keramik

Landstinget Västerås 1985-88, uppdragsutbildning, folder

Landstinget Västmanland Gymnasiesärskolan

Västerås Stad, Konstmuseet

Hallstahammars Kommun 1986, bild och foto

Utsmyckningsuppdrag Smedjebackens bibliotek 1977

 

Bergaskolan Smedjebacken, väggmålningar 1974-1982

Huvudlärare i teckning och konst.

Arbetsgrupp för utformande av laborativt arbetssätt, Bergaskolan Smedjebacken 1981

Ludvika Kommun 1974-82 Bild och Formutställningar

Väggmålning Fritidsgård Kolbäck 1972

bottom of page